Products and Services

Products and Services

สินค้าและบริการ เรามีช่องทางมากมายและหลากหลายช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของเรา โดยลูกค้าสามารถเลือกช่องทางได้ดังนี้ การฝึกอบรมภายในองค์กร การฝึกอบรมแบบสาธารณะ การเรียนรู้ผ่าน Online การจัดสัมนาเฉพาะกลุ่มย่อย หรือแม้แต่สื่อการศึกษาด้วยตนเอง อาทิเช่น หนังสือ ชุดการเรียนรู้ และ โปรแกรมการเรียนรู้

Inhouse Training

การฝึกอบรมภายในองค์กรของลูกค้า เรามีหลักสูตรให้เลือกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตด้วยเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า โดยมีหลักสูตรดังนี้

Public Training

การฝึกอบรมแบบสาธารณะ เรามีหลักสูตรให้เลือกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตด้วยเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นหลักสูตรทั่วไปซึ่งจะมีทั้งทฤษฎีและตัวอย่างหลากหลายองค์กรให้ศึกษา โดยมีหลักสูตรดังนี้

Online Training

การเรียนรู้ผ่าน Online ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ โดยมีหลักสูตรดังนี้

Books

หนังสือและตำรา นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นเอกสารที่ใช้สำหรับการอ้างอิง ทาง NPQ+ เล็งเห็นประโยชน์ของหนังสือและตำราจึงจัดทำเพื่อให้ลูกค้าสะดวกต่อการเรียนรู้ด้วยตนและใช้เป็นเอกสารอ้างอิง

Others

สื่อการเรียนรู้อื่น อาทิเช่น ชุดปฏิบัติการต่างๆ และ โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์